Regler

Romsdalsstigen Via Ferrata består av to ulike løyper, begge med et stort risikopotensiale om de ikke blir brukt forsvarlig og med riktig utstyr. Det er svært viktig at alle som benytter Romsdalsstigen følger disse sikkerhets­forskriftene slik at man ikke utsetter seg selv eller andre for unødig fare.

Romsdalsstigen Vestveggen Via Ferrata løypen er en svært bratt og krevende rute. Denne forutsetter god fysisk form og at du mestrer ferdsel i bratt terreng.  Det er ikke toalett fasiliteter underveis og det er heller ikke vann tilgjengelig underveis på noen av løypene.

1.            Bruk falldemper og unngå fall

Via Ferrataen er konstruert for å tåle vekten av personer som faller med falldemper, men fallhøyden vil flere steder kunne være betydelig. I og med at stålwiren og forankringspunktene er uten dynamikk er bruk av falldemper en forutsetning for sikkerheten.

Hvis du faller er det også fare for at du vil kunne falle inn i fjell eller utstyr som wire, stigetrinn o.l. Fall vil dermed kunne medføre alvorlige skader selv om sikringsline med falldemper vil stoppe fallet. Sikringsutstyret vil således ikke alltid kunne unngå risiko for skader ved fall.

2.            Bruk riktig utstyr

Det er ikke tillatt å bruke annet utstyr enn utstyr som er godkjent for bruk på Via Ferrata. Vanlig klatre­utstyr eller annet utstyr er farlig og ikke godkjent for bruk. Tindesenteret leier ut godkjent utstyr be­stående av sele, sikringsline med karabiner og hjelm. I tillegg anbefaler vi tynne hansker med godt grep, samt gode fjellstøvler med stiv såle og godt grep. Ta med klær etter værforholdene, drikke og nistemat.

3.            Følg merking og vær alltid festet til stålwiren

Det er ikke tillatt å bevege seg utenfor den oppmerkede løypen som er rensket for løse steiner. Ferdsel utenfor den oppmerkede stien på transportetapper uten stålwire kan medføre livsfare.

Sikringslinen skal alltid være fast i klatreselen og i andre enden er det to karabiner. Disse skal alltid være festet til stålwiren og være låst. Når du kommer til punkter hvor stålwiren er festet til fjellet, skal karabinene kobles forbi dette punktet. Dette skal gjøres med å flytte en karabin om gangen, slik at minst en karabin til enhver tid er festet til stålwiren.

Det kan være lett å fokusere så mye på klatringen at en glemmer å koble seg forbi forankrings­punktene slik at sikringslinen strammes. Det lønner seg å koble karabinene forbi før du passerer forankringspunktene med selen. Da unngår du å måtte klatre ned igjen for å koble karabinene forbi.

4.            Hold avstand

Ved fall vil personen foran deg falle til neste forankringspunkt på stålwiren, pluss lengden av sikringsline og falldemper som utløses. Det gjør at en kan falle 2 meter forbi første forankringspunkt. Hvis du er nedenfor denne personen og ikke holder tilstrekkelig avstand, vil personen kunne falle på deg. Derfor er det viktig å holde tilstrekkelig avstand.

Dette innebærer også at du aldri må koble deg inn i det samme wirestrekket som personen foran deg. Videre må du passe på at personen bak (nedenfor) aldri kobler seg inn i det wirestrekket du befinner deg i. Du må også holde god avstand til neste forankringspunkt, inntil personen foran (ovenfor) har koblet seg til neste wirestrekk. Det er strengt forbudt å passere personen foran deg.

Underveis på turen er det lagt inn minimum ett hvilepunkt med benk. Under benken er det en stålwire som en alltid skal være tilkoblet mens en er på hvilepunktet.

På benker og på seksjoner med horisontal gangbane er det tillatt at flere brukere kobler seg inn på det samme wirestrekket. Videre kan brukerne i disse partiene også endre rekkefølge. Dette skjer gjennom at deltakerne kobler seg forbi hverandre. Minst en karabin skal fortsatt til enhver tid være festet til stålwiren.

5.            Vær oppmerksom på værforholdene

Pass på å ta med riktige klær til værforholdene, og ta høyde for at du kan bli stående fast i fjellet hvis været blir svært dårlig. Husk også at Via Ferrata og fjellet rundt blir glatt når det regner. Via Ferrataen skal aldri benyttes ved tordenvær, idet stålwiren og trinnene tiltrekker seg lyn og kan bli strømførende. Skulle det oppstå tordenvær underveis må du så fort som mulig finne et punkt for å komme deg ut av og vekk fra Via Ferrataen.

6.            Hold i wiren hvis du ønsker og pass på hverandre

Det viktigste er at du er trygg og ikke faller. Føler du deg tryggere ved å holde i wiren, så er det bare å gjøre dette.

Følg med hverandre og se til at alle bruker utstyret riktig og til enhver tid er sikret i stålwiren.

7.            Bruk hjelm og se opp for fallende gjenstander

Pass på og ikke utløs steiner eller miste utstyr. Skulle du være så uheldig å utløse en stein eller miste noe, må du skrike høyt ut en advarsel «stein». Skulle noen rope ut en advarsel, kom deg så tett inntil fjellsiden som mulig og ikke se opp (det er mye bedre at steinen treffer hjelmen enn ansiktet ditt). Løse gjenstander som drikkeflasker, mobiltelefoner kan gjøre skade på folk under på samme måte som løse steiner. Slikt utstyr skal derfor være i sekken eller sikret til selen.

8.            Vær varsom

Om du går med guide følg alle råd og instrukser som gis. Oppfør deg slik at du tar vare på naturen og ta alltid med deg søppel tilbake.

Nødnummer ved ulykker er 113.

9.            Leie av utstyr

For de som går uten guide skal leid utstyr leveres tilbake innen klokka 18 ved Tindesenteret, med mindre annet er avtalt på forhånd. Leveres utstyret tilbake senere enn avtalt, vil tilleggsleie påløpe med en ekstra dagleie pr. dag.

Utstyret skal være helt ved tilbakelevering. Skade på utstyr utover normal slitasje, samt ødelagt eller mistet utstyr må erstattes av leietager.

Aktiviteter