Klatresenter (Utgått)

Prøv klatring!
Sportsklatring innendørs er den perfekte aktivitet for alle som vil klatre uansett ferdighet. I klatrehallen finner du 60 ulike klatrerruter av ulik vanskelighetsgrad fordelt på 20 toppfester. 
Storveggen har ruter på opptil 21 meter, med lett overheng. Er du nybegynnere så start i den vertikale kursveggen oppå mesaninen (11 meter høy). Her har vi også automatisk nedfirer om du skulle være i beit for godkjent sikrer.  For deg som vil trene teknikk og styrke eller prøve klatring uten tau, er buldreveggen ett perfekt alternativ. Vi har også ett eget område spesielt tilrettelagt med buldring for de alle minste.   

Harde fakta: 
2000 klatretak
390 kvm klatrevegger
60 ruter å velge mellom
20 toppfester
110 kvm buldremoro
21 m til toppen
barnebuldrehule 

Følgende klatreregler gjelder ved Norsk Tindesenter: 

All klatring, buldring og opphold ved buldreveggen og klatreveggene skjer på eget ansvar. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende buldrer eller klatrer i hodet. Det er de på gulvet som har ansvaret for å ikke få en buldrer i hodet!

Alle som skal klatre/buldre skal fylle ut en ansvarserklæring.

Ingen har lov å klatre tau alene.

NKFs sikringskort kreves for alle som skal sikre på egenhånd på topptau eller led.

Topptaukort gir adgang til å sikre på topptau.

Brattkort (Ledkort) gir adgang til å sikre på led.

Sikrere under 16 år har kun anledning til å sikre klatrere som også har sikringskort. 

Sikringskort skal fremvises ved kjøp av billett og vises hvis personalet etterspør det.

Barn (opp til 13 år) skal være i følge med voksen og holdes under oppsyn hele tiden (unntak for de på Tindesenterets grupper hvor instruktører tar over ansvaret). Støynivået skal holdes moderat.

Buldreveggen i hovedrommet er forbeholdt de voksne, med en aldersgrense på 13 år.

Men alle over 7 år kan buldre under kontinuerlig oppsyn av voksne på den store veggen.

Buldrehula er forbeholdt barn. Voksne som trener i buldrehula skal slippe barn inn når de ankommer, barn har førsterett. I Buldrehula skal alle barn holdes under oppsyn av voksne.

Med brattkort (led) har man lov til å veilede en ikke sikringskyndig person. Man må minst være 18 år. Veilederen er ansvarlig for sikringsarbeidet, skal være på gulvet og holder i sikringsenden på tauet.

Norsk Tindesenter har to stk autobelay. Dette er en automatisk fallsikring, som gjør klatring mulig uten en sikringsmakker.  For å klatre på autobelay kreves sikringskort og at man er over 13 år, eller at en er i følge med en annen klatrer som har sikringskort, som da får det fulle ansvar for kameratsjekk. For å klatre på autobelay må det være andre tilstede.

Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr.

Kun «kalkball» og «flytene kalk» er tillatt i klatrehallen. Dette av hensyn til klatrehallens miljø.

Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler ved anlegg eller utstyr i bruk forplikter du deg til å melde fra til personalet.

Dersom du oppdager at andre klatrer eller sikrer uforsvarlig, eller på en annen måte setter seg selv eller andre i fare, forplikter du deg til å si fra til vedkommende og til personalet.

Enhver form for lønnet instruksjon i Tindesenterets lokaler skal kun skje etter avtale med Tindesenteret. Ansvarlig for gruppen skal minimum inneha klatreleder inne (NKF) kompetanse.

Alle som benytter klatrehallen skal følge NKFs sikringskortrutiner og klatrevettplakaten. Alltid kameratsjekk, god kommunikasjon til enhver tid, og alltid holde et godt grep om sikringsenden.

Du vil innrette deg etter instrukser fra Tindesenterets personale. Personalet kan henvise til buldring og inndra Sikringskort dersom det ikke sikres forsvarlig.

Priser, leie av utstyr:

Full pakke 150,-

Sele 60,-

Sko 60,-

Tau 60,-

Sikringsmiddel 30,-

Kalkpose 30,-

Leie klatreinstruktør kr 550,- per time (forhåndsbestilling nødvendig)

Aktiviteter