Leie av utstyr

Er du i god fysisk form og mestrer fredsel i bratt og luftig terreng, kan du  gå Romsdalsstigen Via Ferrata på egenhånd og leie utstyr på Norsk Tindesenter. 

Vi anbefaler likevel alle å gå første turen med guide.

Prisen for leie av komplett via ferrata utstyr er kr 400,- 

Utstyret må være returnert til Norsk Tindesenter innen kl 1800 samme dag. 

Gjør deg kjent med alle regler og rutiner for bruk av via ferrata før du begynner. 

Les informasjonsskiltet ved starten av rutene. 

Alle under 16 år skal gå i følge med en voksen.

Det koster å holde vedlike Romsdalsstigen Via Ferrata. Om du vil bidra, betal gjerne en frivillighetsavgift pr tur, på hhv. kr 100,- for Introveggen og kr 200,- for Vestveggen. Denne kan betales på Norsk Tindesenter,  via Vipps: 112224 eller bankkonto: 1503 73 01806. Tusen takk for ditt bidrag!

Det er påbudt med sertifisert via ferrata utstyr med falldemper og hjelm. 

All kommersiell drift skal kun skje i regi av Norsk Tindesenter. 

ALL FERDSEL SKJER PÅ EGET ANSVAR.

 

Aktiviteter