Leie av utstyr

Er du i god fysisk form og mestrer fredsel i bratt og luftig terreng, kan du  gå Romsdalsstigen Via Ferrata på egenhånd og leie utstyr på Norsk Tindesenter. 

Vi anbefaler likevel alle å gå første turen med guide.

Prisen for leie av komplett via ferrata utstyr med hjelm er kr 400,- 
I tillegg må alle ha gummierte hansker. Dette kan du kjøpe på Norsk Tindesenter. 

Utstyret må være returnert til Norsk Tindesenter innen kl 1800 samme dag. 

Gjør deg kjent med alle regler og rutiner for bruk av via ferrata før du begynner. 

Les informasjonsskiltet ved starten av rutene. 

Alle under 16 år skal gå i følge med en voksen.

Det er påbudt med sertifisert via ferrata utstyr med falldemper og hjelm. 

Vi gjør oppmerksom på at klatrere med eget via ferrata utstyr også må reservere plass, godta vår ansvarserklæring og betale avgift for å bruke anlegget. Bestill plass her. 

All kommersiell drift skal kun skje i regi av Norsk Tindesenter. 

ALL FERDSEL SKJER PÅ EGET ANSVAR.

 

Aktiviteter